Đẫm nước mắt buổi tưởng niệm nạn nhân bão Linda năm 1997