Đám cưới nhà đại gia Bắc Ninh: Tổ chức 15 ngày, mời 30 người nổi tiếng hát