Đâm chết bạn trên tàu rồi đẩy xác xuống biển

17/0,375