Đắk Nông: Xây sân tennis phục vụ bí thư, chủ tịch xã chỉ qua...cuộc điện thoại