Đắk Nông: Xây hồ tập bơi cho trẻ rồi bỏ phế vì... cạn tiền!

13/1,813