Đắk Nông: Xây dựng chính quyền gần dân, vì dân!

Đó là chỉ đạo và cũng là quyết tâm của lãnh đạo HĐND tỉnh và UBND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 tại kỳ họp thứ nhất diễn ra mới đây.

Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 -2021 đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh, UBND tỉnh để điều hành, tổ chức thực hiện mục tiêu đưa tỉnh Đắk Nông thoát ra khỏi tình trạng tỉnh nghèo vào năm 2020. Kỳ họp thành công góp phần tiếp tục củng cố, xây dựng chính quyền nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, mục tiêu chung, lớn nhất của HĐND tỉnh và UBND tỉnh là xây dựng chính quyền gần dân, vì dân.

dak-nong-xay-dung-chinh-quyen-gan-dan-vi-dan

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa III điều hành kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa III

Cụ thể, đối với UBND tỉnh đang tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Trước mắt, UBND tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2016-2020).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Với trọng trách là người đứng đầu UBND tỉnh, tôi sẽ hết lòng, dốc sức cùng tập thể UBND tỉnh phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ to lớn của các tầng lớp nhân dân vào công cuộc xây dựng, phát triển tỉnh Đắk Nông. Trong đó, toàn tỉnh tập trung sức đẩy mạnh cải cách toàn diện nền hành chính, theo hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và thực hiện dân chủ, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, xây dựng chính quyền sát dân, gần dân và thực sự là của nhân dân. Mỗi tập thể, cá nhân cần ra sức gìn giữ, vun đắp, xây dựng sự đoàn kết nhất trí, ý thức trách nhiệm trong công việc, hành động kiên quyết, sáng tạo, sâu sát với cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân, nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của nhân dân.

HĐND tỉnh khóa III nêu quyết tâm tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Trọng tâm là nâng cao chất lượng các kỳ họp, bảo đảm các nghị quyết được ban hành sát, đúng với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tiễn của địa phương. Các hoạt động giám sát việc thực thi pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế – xã hội trên địa bàn tiếp tục được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện những bất cập, yếu kém, khiếm khuyết trong công tác quản lý, điều hành để giúp cơ quan nhà nước điều chỉnh hoạt động theo hướng tích cực và hiệu quả hơn.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIII, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: HĐND và UBND các cấp từ tỉnh đến thị xã, huyện, phường, xã phải bám sát cơ sở, gần dân, phải đặt mình vào hoàn cảnh của người dân, lắng nghe và thấu hiểu để tận tụy giải quyết hoặc đề nghị giải quyết kịp thời thấu tình, đạt lý lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân, nhất là các vấn đề bức xúc trong sản xuất, đời sống. HĐND các cấp tích cực thực hiện quyền giám sát của mình để giúp xây dựng một chính quyền liêm chính, minh bạch, của dân, do dân, vì dân, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp. Mỗi đại biểu HĐND tỉnh phải thực hiện tốt phương châm gần dân, trọng dân, vì dân, hiểu dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm, thực hiện tốt chương trình hành động. Các đại biểu chủ động phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức tốt hơn các hoạt động giám sát, đổi mới việc tiếp xúc cử tri, phát hiện vấn đề sớm hơn và hành động có hiệu quả, thiết thực hơn.

Tin tưởng rằng, với quyết tâm cao của bộ máy chính quyền tỉnh khóa III sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, phát huy tiềm năng, lợi thế để đến năm 2020 đưa Đắk Nông thoát ra khỏi tình trạng của một tỉnh nghèo, chưa phát triển.

Đang tải...
Rượt đuổi nhóm khủng bố ‘bom bia’ nhà mình, lại bị truy tố ‘giết người’

Rượt đuổi nhóm khủng bố ‘bom bia’ nhà mình, lại bị truy tố ‘giết người’

Đắk Lắk: Chủ tịch xã từ chối xác nhận lý lịch cho người dân

Đắk Lắk: Chủ tịch xã từ chối xác nhận lý lịch cho người dân

Đắk Lắk: Mở cửa bất cẩn, nữ tài xế khiến cô gái suýt mất mạng

Đắk Lắk: Mở cửa bất cẩn, nữ tài xế khiến cô gái suýt mất mạng

Thanh niên vay 225 triệu bị ép trả nợ 1 tỷ

Thanh niên vay 225 triệu bị ép trả nợ 1 tỷ

TIN MỚI