Đắk Nông : "Vụ Trần Minh Lợi" Ghi âm, ghi hình vì bị thuyết phục