Đắk Nông: Vụ phân "rồng vàng", "rồng đen" ở Đắk R'lấp - Sở Nông nghiệp kết luận cây trồng chết do nấm và thiếu chất

18/1,037