Đắk Nông: Vận động thu gom vũ khí trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số