Đắk Nông: TNGT diễn biến phức tạp trong 6 tháng đầu năm