Đắk Nông: Tiểu thương chưa mặn mà với chợ mới Đắk Búk So

15/1,434