Đắk Nông: Thầy giáo chắp cánh ước mơ cho học sinh dân tộc thiểu số nghèo