Đắk Nông: Tập trung khắc phục thiệt hại sau bão Damrey

138/2,173