Đắk Nông: Sắp xây dựng dự án nhà máy điện mặt trời 1.200 tỷ đồng

130/1,057