Đắk Nông: Quảng trường - Chắc sẽ lại đội vốn ngàn tỉ?