Đắk Nông: Quặn lòng bữa cơm chỉ có rau của học sinh vùng khó