Đắk Nông: Phát hiện thêm vật nghi cát lợn nặng 1,8 kg