Đắk Nông: Nông dân đang chú trọng chuyển hướng chăn nuôi theo quy mô trang trại