Đắk Nông: Nhọc nhằn đường đến trường của trẻ vùng cao