Đắk Nông: Nhiều khu du lịch không thực hiện đúng cam kết đầu tư

12/1,395