Đắk Nông: Người dân Suối Phèn ước mơ được làm “công dân” – Kỳ cuối: Cần sớm có giải pháp tháo gỡ cho người dân

13/2,249