Đắk Nông: Người dân Suối Phèn ước mơ được làm "công dân" - Kỳ 1: Lập bản giữa chốn… rừng sâu