Đắk Nông: Người dân Suối Phèn ước mơ được làm "công dân" - Kỳ 2: Tương lai… mịt mù!