Đắk Nông: Lễ tiễn 482 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương