Đắk Nông: Kỳ lạ ngôi trường chỉ có 45 học sinh, 16 phòng học bị bỏ trống

14/0,750