Đắk Nông: Kiểm tra, nhắc nhở Công ty TNHH Kiến Tạo khắc phục nhiều hạn chế về bảo vệ môi trường