Đắk Nông: Khoảng 200 tấn cá lồng bị chết sau cơn bão số 12

15/0,751