Đắk Nông: Khiển trách Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ