Đắk Nông: Khen thưởng đột xuất CAH Đắk R’lấp phá nhanh nhóm chuyên trộm cắp tài sản