Đắk Nông: Hội chợ thương mại kết nối cung cầu bơ và các sản phẩm nông nghiệp