Đắk Nông: Đường Hồ Chí Minh mới sử dụng hơn 2 năm đã xuống cấp nặng