Đắk Nông: Cựu chiến binh bán bò, dê làm cầu cho dân