Đắk Nông: Công trình nước sạch 10 tỷ đồng bị 'chê'