Đắk Nông: Con trai bí thư xã bắn người - Bất ngờ thương lượng