Đắk Nông: Con trai bí thư bênh cha, bắn người - Sự thật mới