Đắk Nông: Cơ bản hoàn thành việc xây dựng nhà máy Alumin Nhân Cơ