Đắk Nông chấp thuận triển khai dự án điện mặt trời trên 1.100 tỷ đồng

13/0,398