Đắk Nông chấn chỉnh công tác dạy học thêm

Sở GD&ĐT Đắk Nông yêu cầu các cơ sở dạy thêm trong nhà trường, các phòng GD&ĐT thực hiện một số công việc để công tác dạy thêm, học thêm trên địa bàn đi vào nề nếp.