Đắk Nông: Cầu treo hư hỏng, nông dân làm rẫy đu dây qua suối