Đắk Nông: Cần làm rõ sự việc công an thôn đánh người