Đắk Nông: Cần hỗ trợ người dân khắc phục tình trạng sụt lún đất sản xuất gần khu vực hồ chứa bùn đỏ