Đắk Nông: Cách chức Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn