Đắk Nông: Bất cập việc dạy nghề phi nông nghiệp

Sau khi được học nghề và nhận chứng chỉ các nghề phi nông nghiệp, nhiều lao động nông thôn khó tìm được việc làm, một phần là do “tắc đầu ra”.