Đắk Nông: 8 thanh niên chọn ngày đẹp để đi... phá rừng