Đắk Nông: 38 căn nhà bị tốc mái, 11 phòng học bị hư hỏng và 150 ha cây trồng bị thiệt hại sau bão Damrey

13/1,517