Đắk Lắk: Yêu cầu tạm dừng hoạt động một công trình thủy điện xây dựng trái phép