Đắk Lắk: Yêu cầu CSGT bị 'tố' đánh người vi phạm viết tường trình