Đắk Lắk: Xuống đập bắt ốc, 2 học sinh tiểu học đuối nước thương tâm