Đắk Lắk: Xử phạt thanh niên đầu trần, lạng lách chặn xe khách