Đắk Lắk: Xin xe không được, đuổi đánh Cảnh sát giao thông